Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης


Κατηγορία Λογισμικού:

Νεοελληνική Γλώσσα – Γενική Αγωγή

Τάξεις - Βαθμίδα:

Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη:

Προβλήματα Όρασης

Το CD ROM είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το Μαθητή για την υποστήριξή του κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου είτε από τον Καθηγητή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για την απόδοση των Μαθητών και την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.Άλλα Προιόντα