Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης


Κατηγορία Λογισμικού:

Γλώσσα - Γενική Αγωγή

Τάξεις - Βαθμίδα:

Α-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη:

Προβλήματα Όρασης

Το CD ROM είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το Μαθητή για την υποστήριξή του κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού είτε από τον Καθηγητή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για την απόδοση των Μαθητών και την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.

Οι δεξιότητες στη γλώσσα περιλαμβάνουν έξι θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα ασχολείται με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τη γνωριμία των μαθητών με τα εργαλεία γραφής στον υπολογιστή και ειδικότερα με γράμματα, με συλλαβές (ΣΦ) με λέξεις και προτάσεις. Η τρίτη θεματική ενότητα ασχολείται με τη γραφή και την ανάγνωση συλλαβών του τύπου ΣΣΦ, με λέξεις και προτάσεις. Η τέταρτη θεματική ενότητα στοχεύει στην κατανόηση γραμματικών κανόνων. Η πέμπτη θεματική ενότητα εισάγει τον μαθητή στην ανάγνωση κειμένου (5-6 σειρών) και στην κατανόηση ερωτήσεων που αφορά το περιεχόμενο του κειμένου. Η έκτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις με το αλφάβητο.

Οι δραστηριότητες της γλώσσας για Β΄ τάξη του δημοτικού σχολείου διακρίνονται σε έξι θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα ασχολείται με θέματα γραφής (συλλαβές, λέξεις, προτάσεις). Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις με άρθρα και ουσιαστικά καθώς και ασκήσεις για τη διάκριση των τριών γενών. Η τρίτη θεματική ενότητα ασχολείται με τις αντωνυμίες και τα ρήματα. Η τέταρτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τα επίθετα, ενώ η πέμπτη ενότητα είναι επαναληπτική. Η έκτη θεματική ενότητα ασχολείται με το λεξιλόγιο και τη κατανόηση της δομής των προτάσεων.

Οι γλωσσικές δραστηριότητες της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου περιλαμβάνουν έξι θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα ασχολείται με τη χρήση των άρθρων και των ουσιαστικών. Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις με αντωνυμίες, ενώ η τρίτη ενότητα ασκήσεις με ρήματα και επιρρήματα. Η τέταρτη θεματική ενότητα ασχολείται με τα επίθετα και η πέμπτη με την παραγωγή λόγου. Η έκτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις με τα σημεία στίξης και άλλα γραμματικά φαινόμενα.Άλλα Προιόντα