Συχνές ερωτήσεις

Ε: Τι πρέπει να κάνω εφόσον όταν βάζω το cd δεν ξεκινά το πρόγραμμα;

Α: Μπορείτε να εκκινήσετε εσείς την εγκατάσταση της εφαρμογής εκτελώντας το αρχείο setup.exe που περιέχεται στο CD ROM.

Ε: Ποια είναι η διεύθυνση του εξυπηρετητή όταν εγκαταστήσω και την εφαρμογή για σταθμό εργασίας και για εξυπηρετητή της τάξης στον ίδιο υπολογιστή;

Α: Η διεύθυνση του εξυπηρετητή θα είναι 127.0.0.1

Ε: Λειτουργεί η εφαρμογή σε Windows Vista;

Α: Ναι. Η εφαρμογή λειτουργεί πλήρως σε Microsoft Windows 2000, XP, Vista.

Ε: Υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού;

Α: Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν ενημερωμένες εκδόσεις του CD ROM. Απλά εκτελείτε τη συνοδευτική εφαρμογή «Ενημέρωση Εφαρμογής». Μπορείτε να μαθαίνετε για την ύπαρξη νέων ενημερώσεων από την ενότητα Ενημερώσεις και Νέα ή με email μετά από εγγραφή στο newsletter.