Αγγλικά Α-Γ Γυμνασίου για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης


Κατηγορία Λογισμικού:

Αγγλικά - Γενική Αγωγή

Τάξεις - Βαθμίδα:

Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη:

Προβλήματα Όρασης

Το CD ROM είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας των Αγγλικών Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το Μαθητή για την υποστήριξή του κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου είτε από τον Καθηγητή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για την απόδοση των Μαθητών και την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.Άλλα Προιόντα