Εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές με κινητικές αναπηρίες


Κατηγορία Λογισμικού:

Ειδική Αγωγή

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη:

Κινητικές Αναπηρίες

Το CD ROM είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας Μαθητών με Κινητικές Αναπηρίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το Μαθητή με Κινητικές Αναπηρίες για την υποστήριξή του κατά τη διδασκαλία του μαθήματος είτε από τον Καθηγητή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για την απόδοση των Μαθητών και την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.

Απώτερος στόχος των δραστηριοτήτων του CD-ROM για παιδιά με κινητικές αναπηρίες, εναρμονιζόμενος με την εισαγωγή και το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση εναλλακτικών εργαλείων μάθησης.

Οι δραστηριότητες ευελπιστούν να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο μάθησης καθώς η οπτικο-ακουστική τους διάσταση και ο ψυχαγωγικός τους χαρακτήρας είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το CD-ROM για παιδιά με κινητικές αναπηρίες αναπτύσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιγνιώδεις δραστηριότητες εναλλασσόμενων βαθμών δυσκολίας, καθώς ο γενικευμένος του χαρακτήρας επιχειρεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν δεξιότητες που αφορούν: α) την επικοινωνία, β) την αυτοεξυπηρέτηση και γ) την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.Άλλα Προιόντα