Γλώσσα Δ-ΣΤ Δημοτικού για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης


Κατηγορία Λογισμικού:

Γλώσσα - Γενική Αγωγή

Τάξεις - Βαθμίδα:

Δ-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη:

Προβλήματα Όρασης

Το CD ROM είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Γλώσσας Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού σε μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το Μαθητή για την υποστήριξή του κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού είτε από τον Καθηγητή για τη συγκέντρωση πληροφοριών για την απόδοση των Μαθητών και την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών.

Η Ενότητα της Γλώσσας για την Δ’ τάξη του Δημοτικό περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που σκοπεύουν σχετικά με την έκφραση και το λεξιλόγιο στην κατανόηση και χρήση των μεταφορών και των παρομοιώσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο, την κατανόηση και χρήση αινιγμάτων, στην σύνδεση μορφασμών του προσώπου και κινήσεων του σώματος με συναισθήματα και επιθυμίες. Σε σχέση με την γραμματική οι σκοποί της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την εκμάθηση: των πτώσεων των ουσιαστικών, των φωνών των ρημάτων, τις οικογένειες των λέξεων και τις μετοχές.

Η Ενότητα της Γλώσσας για την Δ’ τάξη του Δημοτικό περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που σκοπεύουν σχετικά με την έκφραση και το λεξιλόγιο στην κατανόηση και χρήση των μεταφορών και των παρομοιώσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο, την κατανόηση και χρήση αινιγμάτων, στην σύνδεση μορφασμών του προσώπου και κινήσεων του σώματος με συναισθήματα και επιθυμίες. Σε σχέση με την γραμματική οι σκοποί της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την εκμάθηση: των πτώσεων των ουσιαστικών, των φωνών των ρημάτων, τις οικογένειες των λέξεων και τις μετοχές.

Η Ενότητα της Γλώσσας για την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικό περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες που σκοπεύουν στην εξοικείωση με τις θεματικές ενότητες: Διατροφή, Μαγειρική και Μετακίνηση στην πόλη-Κινητικότητα και Προσανατολισμός, την εκμάθηση των επιρρημάτων και απρόσωπων ρημάτων και την εναλλαγή από τον Ευθύ και Πλάγιο Λόγο.Άλλα Προιόντα