Ενημερώσεις

Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν ενημερωμένες εκδόσεις του CD ROM παραγωγής SilkMedia. Οι εκδόσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη χρήση του CD-ROM, βελτιώσεις της λειτουργικότητάς του ή ακόμα και προσθήκες στο περιεχόμενό του με στόχο την παροχή περισσότερων και πλουσιότερων εφαρμογών και πληροφοριών.

Η διαδικασία λήψης των ενημερωμένων εκδόσεων είναι πολύ απλή.

Απλά εκτελείτε τη συνοδευτική εφαρμογή «Ενημέρωση Εφαρμογής» (update.exe) που θα βρείτε μαζί με την εφαρμογή εκτέλεσης του CD ROM.

Μετά την εκτέλεση της εφαρμογής λήψης ενημερωμένων εκδόσεων η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα στο Διαδίκτυο, θα ελέγξει αν υπάρχουν νέες ή ενημερωμένες εκδόσεις και θα μεταφέρει στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα αρχεία.

Σημείωση:
Η ίδια διαδικασία ενημέρωσης ισχύει για την εγκατάσταση του CD ROM και σε σταθμό εργασίας και στον εξυπηρετητή.

Εφαρμογή Σταθμού Εργασίας

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις για το Εκπαιδευτικό CDROM: Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης

Εφαρμογή Εξυπηρετητή

Δεν υπάρχουν ενημερώσεις για το Εκπαιδευτικό CDROM: Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού για μαθητές με τύφλωση ή προβλήματα όρασης